MEDİTASYON VE UYGULAMALARI EĞİTİMİ

FREE $19.99
Udemy

Description

Meditasyon, Latince meditatio kelimesinden türetilmiş, sözcük anlamıyla birçok Batı dilinde “derin düşünme” anlamına gelen bir terimdir.

“kişinin iç huzuru, sükûnet, değişik şuur halleri elde etmesine ve öz varlığına ulaşmasına olanak veren, zihnini denetleme teknikleri ve deneyimlerine verilen ad” olarak tanımlanır.

Meditasyon tekniklerine, ait oldukları, Budizm (Hindistan), Taoizm (Çin), Bön (Tibet), Zen (Japonya) ve İslamiyet’te (tefekkür) gibi inanç sistemlerine göre ve izledikleri yöntemlere göre değişik adlar verilmiştir.

Ayrıca günümüzde mevcut farklı inanç sistemleri, mezhepler ve ekoller meditasyonu farklı olarak yorumlamakta ve farklı şekillerde uygulamaktadırlar. Bu bakımdan standart ya da tek biçimli bir meditasyondan söz etmek olanaksızdır.

Meditasyon, birçok kültürde ve dinde uygulanan manevi bir arınma tekniğidir. Uyanıklık ve konsantrasyon çalışmalarıyla kişi kendini toplar ve zihnini, ruhunu dinlendirir. Doğu kültürlerinde meditasyon, köklü ve bilinç açıcı bir teknik olarak kabul edilir.

Meditasyon yapmak, genel inanışa göre sessiz sakin olmak ve farkındalığı arttırmak için bilinçli olmayan sadece zihni izleme amacli bir çaba gibi görünmektedir. Ancak bu terim standart ya da tekbiçimli olmayan çok sayıdaki farklı uygulamaların genel adıdır.

Oldukça hareketli olan, açık bilinçli düzeyde yapılan veya fiziksel sağlık ve tedavi amacıyla yapılan meditasyonlar da mevcuttur. Bunlar da bu kursta uygulamaları ile sizlere sunulmuştur.

Dini inançlardan bağımsız olarak meditasyon bir başka düzeydeki gerçekliği algılamayı sağlayabilir.

Meditasyon ister bir dua, ister derin, mistik bir düşünce ve bilinç durumu veya fiziksel ve psikolojik sağlık kazanma arayışı olarak yapılsın, bu başka düzeydeki gerçeklik farkındaliği kişisel olgunlaşma ve gelişim olarak tezahür eder.

Hem doğu geleneğinde hem de batı geleneğinde meditasyon farklı amaçlarda ve farklı türlerde uygulanmaktadır.

Sizler de farklı konularınız için meditasyonları hayatınıza dahil edebilirsiniz.

Meditasyonun popülerliği gün geçtikçe artmaktadır ve hepimiz buna şahit oluyoruz. Bilimsel araştırmalar meditasyonun birçok açıdan olumlu etkisini ortaya koymaktadır. Meditasyon yapan kişilerde olumlu değişimler gözlemleniyor. Sadece kişiler değil kurum ve işletmeler de meditasyon eğitimleri alıyor. Meditasyon yapanlar daha sağlıklı daha mutlu daha enerjik oluyor.

Meditasyon çözüm odaklılığı geliştiriyor ve sorunları daha etkili yönetmemize büyük katkı sağlıyor. Meditasyon yapanların kendileri ve çevreleri ile ilişkileri gelişiyor.

Meditasyon birçok amaç için kullanılmaktadır. Her bir meditasyon, meditasyon yöntemi ve kullanım amacı bu kursta sizlere sunulmuştur.

Bu kurs ile meditasyon hakkında detaylı bilgi sahibi olacaksınız. A’dan Z’ye tüm meditasyon uygulama ve tekniklerini göreceksiniz. Sizler için hazırlanan farklı konu ve türdeki meditasyon uygulamalarını deneyimleyeceksiniz. Profesyonelce hazırlanan meditasyon uygulamalarını cihazınıza indirebilecek ve dilediğiniz de onları uygulayabileceksiniz.

Meditasyon eğitimi ile ilgili konu ve uygulamaları eğitim içeriği kısmından inceleyebilirsiniz.

Bu eğitim sizler için hazırlanan EN KAPSAMLI UYGULAMALI MEDİTASYON EĞİTİMİDİR.

En iyi şekilde faydanıza olmasını diliyorum.

Who this course is for:

  • Meditasyon hakkında kapsamlı eğitim almak isteyenler
  • Meditasyon uygulamalarını görmek isteyenler
  • Meditasyon uygulamalarını yaşamına dahil etmek isteyenler
  • Meditasyonları yaşamlarına dahil etmek isteyenler
  • Stres, kaygı, öfke gibi tüm istenmeyen duygu ve düşüncelerden arınmak isteyenler
  • Daha mutlu, neşeli, enerjik ve başarılı olmak isteyenler
  • Meditasyon ile kendini ve yaşamını dönüştürmek isteyen herkes bu kursu alabilir.

Even Your Small Donation Will Help Us to Keep This Platform Alive

Be The 2nd to Donate

Learning Army
Logo