HIGHEST RATED

DUYGUSAL ZEKA (EQ) EĞİTİMİ

FREE $19.99
Udemy

Description

Duygusal zeka geleneksel zekayı tamamlayan ve performansınızı ortaya çıkaran sosyal zekanın çok önemli bir alt birimidir. Başarıya ve doyuma ulaşmak, denge sağlamak için duygusal zeka olmazsa olmazdır.

Duygularınızı tanıma, algılama ve yönetme başkalarının duygularını anlama algılama ve yönlendirebilme diğerleri ile aranızda denge ve uyum kurabilme yetisidir. Duygusal zeka sizi yaşamda her alanda terfi ettirir.

Duygusal zeka geleneksel zekayı tamamlar ve sizi bir ve bütün eder.

Hayatta başarılı olmak için sadece yüksek bir zekaya sahip olmanın yeterli olmadığı aynı zamanda duyguların rolünün de yadsınamaz bir gerçek olduğu bilimsel anlamda da ortaya konmuş ve ortaya çıkan bu yeni kavrama duygusal zeka adı verilmiştir.

Bir his ve bu hisse özgü belirli düşünceler, psikolojik ve biyolojik haller ve bir dizi hareket eğilimidir. Belirli nesne, Olay veya bireylerin insanın iç dünyasında uyandırdığı izlenim, Nesneleri veya olayları ahlaki ve estetik yönden değerlendirme yeteneği, Kendine özgü bir ruhsal hareket ve hareketlilik şeklinde tanımlamaktadır.

“Bir insanın kendi duygularını ve başka insanların duygularını tanıyabilme, duygularını birbirinden ayırt edebilme ve bütün bu bilgileri düşünce ve davranışların oluşumunda doğru bir biçimde kullanabilme yeteneği Duygusal Zeka olarak tanımlanır.”

Kişiler gün boyunca pek çok boyutta duygu yoğunluğu ve çeşitliliğiyle karşılaşmaktadırlar.

Bulgulara göre, insanoğlu uyanık geçirdiği her saatte ortalama 27 çeşit duygu hissetmektedir.

Her gün yaklaşık 17 saat uyanık kalındığı kabul edildiğinde kişi uyandığı andan yattığı ana kadar toplam 456 adet duygu yaşantısını deneyim etmektedir.

Bu da demektir ki 3.000’den fazla duygusal tepki insanları yönlendirmektedir ve bu sayı bir yılda 15.000’den fazladır.

Peki bu duyguların farkında mıyız ve bu duyguları yönetebiliyor muyuz?  Onlar bizi baskı altına alıyor mu? Onlar zihnimizi bulanıklaştırıyor mu?

Duygusal zeka ile geleneksel zekamız birlikte çalışmalı.

Duygusal zeka karşılaştığımız olaylarda kendi duygularımızı tanımamızı, duygularımızı kontrol altına almamızı ve kendimize hedefler koyarak o hedeflere ulaşabilmemizi aynı zamanda çevremizdeki insanların da duygularını ve problemlerini anlayarak onlarla sağlıklı ilişkiler kurarak başarı ve mutluluğa ulaşmanın bir yoludur.

“Kendini harekete geçirebilme, aksiliklere rağmen yoluna devam edebilme, dürtülerini kontrol ederek tatmini erteleyebilme, ruh halini düzenleyebilme, sıkıntıların düşünmeyi engellemesine izin vermeme, kendini başkalarının yerine koyabilme ve umut beslemedir.

Sade, doğal ve anlaşılır bir anlatımla, zengin bir içerikle bu eğitim size duygusal zekanızı tanıma bilme ve geliştirme konusunda destek olmaktadır.

Who this course is for:

  • YAŞAMDA HER ALANDA BAŞARI VE DOYUMA ULAŞMAK, DENGE SAĞLAMAK, İŞ YAŞAM VE ÖZEL ALANDA KALİTEYİ YAKALAMAK, DUYGUSAL ZEKASINI TANIYIP VE ONU GELİŞTİRMEK İSTEYEN HERKES BU EĞİTİMİ ALABİLİR.

Even Your Small Donation Will Help Us to Keep This Platform Alive

Be The 2nd to Donate

Learning Army
Logo